? Parochie Sint-Jacob

    

Kerkfabriek

De kerkfabriek heeft als opdracht en als taak de eredienst mogelijk te maken. De kerkfabriek is daarom belast met het onderhoud en de bewaring van de kerk van de parochie en met het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

De kerkfabriek wordt bestuurd door de kerkraad. De kerkraad bestaat uit vijf leden en een door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie (meestal de parochiepriester). De kerkraad wordt om de drie jaar gedeeltelijk vernieuwd in de loop van de maand april.

De kerkraad kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Elk van deze drie personen heeft binnen de kerkraad een specifieke opdracht om de werking ervan vlot te laten verlopen.

Voor meer info over de opdracht en de werking van de kerkfabriek en kerkraad: klik hier

Leden van de kerkraad:

Bert Bernaerts

Voorzitter
Eugeen Verelstlei 31
2150 Borsbeek
03 321 70 15
bert.bernaerts@telenet.be

Bruno Hautekiet

Penningmeester
Louis Janssensstraat 41
2150 Borsbeek
03 322 78 45 of 0478 300 557
bruno.hautekiet@gmail.com

Paul Buyl

Secretaris
Louis Van Regenmortellei 21
2150 Borsbeek
03 295 48 36
paul.buyl@telenet.be

Ludo Huybrechts

Schanslaan 83/6
2150 Borsbeek
03 322 20 52 of 0486 23 45 44
ludo.huybrechts@skynet.be

Veerle Sommen

Aangestelde verantwoordelijke van de parochie
L.Van Regenmortellei 21
Tel.: 0497/92.10.12
veerle.sommen@telenet.be