? Parochie Sint-Jacob

    

Intenties

Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. Zowel in een Gebedsviering als in een Eucharistieviering kan er speciaal gebeden worden voor een aangevraagde intentie. Misintenties kunnen worden opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid, bij ziekte, bij een huwelijksjublieum, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen.

Voor de opgave van uw misintenties kunt u terecht op de pastorij tijdens de permanentie-uren of op het telefoonnummer: 0474/06.67.38

De (tijdig) aangevraagde misintenties worden wekelijks vermeld in het parochieblad.